אודיו סיפורים גלריות שידורים חדשות יהדות מאמרים צרכנות מצלמות מיוחדים טיולים צימרים אתרים בחינם קברי צדיקים אינדקס בדיחות
קרא דואר
חיפוש באינטרנט:
חיפוש בצופר:

הפוך לדף הבית
   
/יהדות ותפוצות
אקטואליהחדשות מישראלפוליטייהדות ותפוצותבריאות ורווחהמוזרים
תיירות ואוכלמקומיכלכלה ועסקיםמאמרים ודעותחדשות מהעולםצרכנות
 
 
ממשלת בנט/לפיד = ניתוק ממדינת "ישראל"
אם תקום כאן ממשלת שמד שתנסה להפסיק את הקיום היהודי המבוסס על תורה ומצוות - עלינו להתנתק מן המדינה בין בתוכה או מחוצה לה
מאת :שמואל קופר  יום שני,25 בפברואר ,2013

אין שום אפשרות לגשר בין השקפה של ציבור החרדים לדבר ה´ הרואה בבורא עולם את הריבון המוחלט ואת מהות עם ישראל אך ורק בלימוד תורתו וקיום מצוותיה, ובין זו של שלטונות מדינת "ישראל" השוללת את קיום הבורא ורואה את עם ישראל כ"עם ככל העמים".

הבעיה מתחילה כאשר שתי השקפות אלה עולות על מסלול של התנגשות מעשית.

שלטונות מדינה זו החליטו מעשית - וזו כנראה כוונתם של מקימי הממשלה הבאה - שצריך לעקור את התורה מעם ישראל בשילוב כוח הזרוע ופיתויים לבחורים ואברכים להפסיק את לימוד התורה, מה שבהכרח יוביל לעקירתה גם מקרב ציבור החרדים לדבר ה´, הציבור היחיד שממשיך לדבוק בייעוד שקבע ריבון העולמים לעם ישראל.

לצורך כך חברו שונאי ישראל הגרועים ביותר, אלה שהקימו מפלגה הצועדת בדרכו של טומיסלב למפל (טומי לפיד) שהכניס לשיג ושיח הפוליטי את דרכי תעמולת הזוועה נוסד "דר שטירמר", יחד עם מפלגה בראשה עומד צורר גרוע יותר גם מאותו לפיד ובנו שר"י, אחד בשם נפתלי בנט, הממשיך את דרכם של הד"לים ששיתפו פעולה עם בן גוריון בעקירת התורה מקהילות שלמות בעם ישראל ואשר שנאתם לציבור החרדים לדבר ה´ בוערת יותר מאשר בקרב החילונים.

כאשר מדינת המחדל שהקימה התנועה הציונית עומדת בפני סכנת חידלון פיזי לנוכח מאות מיליוני ערבים ומוסלמים הצרים עליה מבחוץ ומבפנים ועתה הם עומדים להצטייד בנשק גרעיני - מה שעומד בראש מעייניהם אינו הצורך הקיומי לטכס עצה כיצד לשרוד, אלא שאיפתם לעקור תורה מציבור החרדים לדבר ה´, ועל זה נסב כל המו"מ הקואליציוני. עובדה זו מעידה יותר מכל דבר על שנאתם העזה ליהדות המעבירה אותם על דעתם.

לפי ההתפתחויות האחרונות, אם לא תבוא תשועת ה´ כהרף עין - צפויה אכן לקום בימים אלה ממשלה שעיקר מהותה יהיה לעקור תורה מעם ישראל.

מה צריכה להיות תגובת הציבור התורני? אנו מביאים היום את ה"קול קורא" שהתפרסם ע"י הגרמ"ד סולובייצ´יק, לעזוב את מדינת השמד שהוקמה בארץ ישראל, במקרה שאכן ינסה השלטון לממש את גזרת הגיוס על לומדי התורה.

מאמר זה לא בא להביע דעה בנושא האם אכן צריך לעזוב את המדינה שהקימה בארץ ישראל התנועה הציונית, ואשר, כפי שאמר הרב מבריסק, "טועה מי שחושב שמטרת הציונות הייתה להקים מדינה - מטרתם הייתה לאבד את היהדות והקמת המדינה הייתה אך אמצעי להגשמת מטרה זו".

על כך יחליטו גדולי ישראל. מאמר זה בא לדון בדברים טכניים שיעמדו על הפרק במקרה שגדולי ישראל על פיהם אנו חיים יחליטו אמנם שהדרך היחידה שנותרה היא להפסיק לחיות כאזרחים במדינה עוקרת דת.

ראשית, נציין שאין בהכרח חפיפה בין החלטה לחדול מלהיות אזרחי מדינת "ישראל" ובין עזיבה פיזית של המקומות בהם אנו מתגוררים בארץ ישראל. יש למשל אפשרות לדרוש אוטונומיה, תוך הסתייעות באומות העולם.

פרסמנו בזמנו ב"צופר" קריאה לעשות כן:

1.      מאחר והמדינה הנקראת "ישראל" היא מדינה אנטי יהודית;


2.      מאחר ומדינה זו רודפת את תורת ישראל ואת אזרחיה הנאמנים לתורת ישראל;


3.      מאחר והסכמה עם קיום בארץ ישראל של מדינה חילונית אנטי תורנית הנקראת בשם "ישראל" הוא חילול השם:

אני החתום מטה, חפץ לבטל את האזרחות של "מדינת ישראל" ולקבל על עצמי להיות אזרח ב"אוטונומיה היהודית" שתקום בארץ ישראל.

אין לנו כיהודים שומרי מצוות קשר עקרוני למדינה החילונית שהקימה התנועה הציונית נגד רצונם של כל גדולי התורה בזמנו - יותר מאשר, למשל, לערבים הגרים בה בין בתוך מה שנקרא "הקו הירוק" בין מחוצה לו. אנו מתייחסים אליה כאל כל מדינה בעולם שיהודים חיים בה בגלות. המחויבות היחידה שלנו היא לשמור על חוקיה ולהיות אזרחים נאמנים. אבל זאת, כל זמן שאין הדבר מתנגש עם עצם הקיום היהודי.

מה שמתכננות המפלגות שתקמנה כפי הנראה את הממשלה הבאה, הוא להשתמש במדינה ככלי לעקור את הקיום היהודי. במקרה כזה, אנו רשאים על פי החוק הבינלאומי, וחייבים על פי החוק היהודי, להתנתק מן המדינה. כמו שהיה הדבר לפני הקמת המדינה - כאשר בן גוריון הבטיח את הסכם הססטוס קוו כדי למנוע מציבור החרדים לדבר ה´ להתנגד באו"ם להקמת המדינה – כך גם  עתה, אנו יכולים לבוא לקהילייה הבינלאומית ולדרוש הקמת אוטונומיה תרבותית ולא מדינית, במקומות בהם אנו גרים ואשר זכותנו עליהם אינה פחותה מזו של הציונים ו/או החילונים. הן מבחינת העבר ההיסטורי הכולל ואפילו מבחינת העבר הקרוב מאחר וראשוני המתיישבים בארץ ישראל בתקופה המודרנית היו יהודים שומרי תורה ומצוות.

בכל אופן, כאשר אנו מדברים על אוטונומיה לא מדינית, אין הדבר אומר שנהיה קשורים מבחינה מדינית וצבאית למדינת הציונית. ניתוק גם מן הבחינה הזאת ינבע מהכרזתנו שמדובר במדינה אנטי יהודית שאין אנו רוצים להיות חלק ממנה. את הערבויות לביטחוננו הפיזי, הן כנגד איום מצד השלטון במדינה הציונית והן כנגד איום מצד הערבים - נבקש בצורת ערבויות בינלאומיות, בעיקר אמריקאיות. למי שאינו הולך שבי אחר התעמולה הציונית על יכולתו לכאורה של צבא מדינתם להגן על קיומם הפיזי של היהודים בארץ ישראל - אין שום בעיה לשים מבטחו בדרך הטבע (כמובן שהביטחון האולטימטיבי יכול להיות רק ע"י הקב"ה) על הבטחה של הפנטגון מאחר וכוחו של צבא ארה"ב גדול יותר מזה של צבא המדינה הציונית.

מבחינה כלכלית צריך יהיה למצוא את הדרך לחשבן עם שלטונות המדינה הציונית את עלות קיומנו כאן לעומת הרווח שמפיקים מאתנו השלטונות. התחשבנות  כזאת תיעשה ע"י מומחי כלכלה בינלאומיים שאינם פועלים על פי אג´נדה של תעמולה אנטישמית נוסח הדר שטירמר המציג אותנו כ"פרזיטים" אלא על פי תחשיב כלכלי נטו.

לסיכום, עקרונות פיתרון כזה תהיינה מבוססות על הכרזה מצדנו שאין אנו חלק מן המדינה הציונית ואנו חפצים להמשיך לחיות כאן באוטונומיה יהודית, תוך מתן ערבויות בינלאומיות לביטחוננו הפיזי. זכותנו לכך אינה פחותה מזו שהעולם רוצה להעניק לערבים כאן וגם שלטונות המדינה הציונית מסכימים עתה עם העולם בנקודה זו.

זו דרך אחת להתמודד עם האיום שייווצר לקיומו של העם היהודי תחת שלטון שמד של בנט/לפיד/נתניהו/לבני/מופז.

דרך אחרת, קשה יותר מבחינה ביצועית, היא להגר מכאן, במקרה ולא תצלח הדרך להמשיך לחיות כאן לא כאזרחי מדינת שמד ציונית.

האפשר מעשית לציבור המונה מאות אלפי יהודים לעקור ממקומות מגוריהם ולהתיישב במדינות אחרות? האם יכולות מדינות אלו לערוב שהן, שלא כמדינה הציונית, תאפשרנה לנו לחיות כיהודים? ואם כן, האם נוכל כלכלית למכור את רכושנו כאן כדי לרכוש בתים במדינות אחרות?

ניקח למשל את מודיעין עילית, עיר תורה מובהקת שמרבית תושביה הם אברכים לומדי תורה בכוללים. עיר זו הוקמה בשטח שאותו תובעים הפלסטינים ובתביעה זו תומך נשיא ארה"ב. האם יסכים להקציב במדינות כמו אריזונה או טקסס שטחים ליישב את יהודי מודיעין עילית שחלק ממימונם יבוא ממכירת בתי מודיעין עילית לאמריקאים ו/או סעודים למשל? מצבה של מודיעין עילית דומה מבחינה זו למצב ביתר עלית.

נדגיש שוב, אנו מדברים על עניינים פרקטיים, לא הלכתיים כמו  לדוגמא, המותר ליהודי למכור את ביתו בארץ ישראל לגוי במקרה והשלטון בארץ הקודש נתון בידי רודפיו והדרך היחידה להישאר יהודי היא למכור את ביתו לגוי? זו שאלה שאין אנו אפילו מעזים לדון בה, ותשובה עליה כמו על שאלות הלכתיות אחרות שתתעוררנה תבוא רק מפי פוסקי הדור.

כאשר הדברים מגיעים לריכוזים הגדולים של ציבור החרדים לדבר ה´, כמו ירושלים ובני ברק למשל, ברור שהשאלה קשה יותר מבחינה ביצועית. למי למכור את הרכוש במקרה וניאלץ לעזוב. ואם נצליח בכך, לאיזו מדינות לנסוע. כאן דרוש פיתרון רחב ידיים שיצריך סיוע יהודי עולמי והתערבות בינלאומית כדי להבטיח הגירה מסודרת של כל יהודי שיחפוץ להגר מן המדינה הזאת, תוך מתן מעמד של פליטים מטעמי מצפון. מעמד כזה מעוגן בהחלט בחוק הבינלאומי כאשר מתחשבים בהיסטוריה של העם היהודי שבמשך כל שנות קיומו התאפיין רק בשמירת תורה ומצוות ועתה מנסה השלטון כאן להפסיק קיום זה. מבחינה זאת, של שמד רוחני ולא פיזי, אין הבדל בין אנטיוכוס ונתניהו. כאשר כל גדולי ישראל ידברו בשם ומאות אלפי היהודים שומרי התורה  - יקל עליהם להשיג מעמד של פליטי מצפון.

הבעיה המסובכת ביותר תהיה של הבטחת קיומנו הכלכלי. אבל גם דבר זה ייתכן לביצוע, באם תתגייסנה אומות העולם לסייע למציאת פיתרון בר קיימא מבחינה כלכלית.

העלינו כאן ראשי פרקים בלבד, ורק חלקם, של בעיות שידרשו פיתרון במקרה ותקום בארץ ישראל ממשלת שמד, כפי שנראה נכון להיום שעומד לקרות.

פיתרון בעיות אלה מסובך מאין כמוהו. אבל כאשר האלטרנטיבה היא חידלון - כל פיתרון צריך לבוא בחשבון.


 


 

הוסף תגובה - לחץ כאן תגובות גולשים
         
1.האם זה אפשרי?שלום. המלצה יום שלישי,26 בפברואר ,2013
2.אתר שמד.שלום. המלצה יום שלישי,26 בפברואר ,2013
3.הסעודים מוכנים לממן .חזן המלצה יום שלישי,26 בפברואר ,2013
4.חזן.שלום המלצה יום ראשון,3 במרץ ,2013
הדפס שלח לחבר לכתבה הבאה בנושא לכתבה קודמת בנושא הוסף תגובה
כתבות נוספות
אורי זוהר והיצר הטוב

אורי זוהר וטוביה צפיר בקטע משותף על היצר הטוב שבגמרא והיצר הרע שבהופעה
מאת: שמואל קופר    יום רביעי,21 בינואר ,2015
"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"

אין אומתנו אומה כשאר האומות - ללא תורה לא זו בלבד שאין עמנו נחשב לעם ה´, אלא הוא אינו נחשב לעם בכלל
מאת: "בארות יצחק"    יום ראשון,11 בינואר ,2015
חנוכה - מלחמת אזרחים

בחנוכה אנו חוגגים את ניצחון עוסקי התורה שמסרו נפשם ויצאו למלחמת אזרחים נגד שלטון המתייוונים החזק והמצויד בנשק - בימים ההם בזמן הזה
מאת: שמואל קופר    יום שלישי,16 בדצמבר ,2014
 
 
 
 

מתגעגע לחופש – רומנטיקה וטבע בצימרים

הנוף, האווירה, הנוחות, היוקרה והפינוקים כך שהחופשה הזו תהיה מושלמת באמת. הצימר רומנטי וקסום, מטופח ומעוצב בסגנון מיוחד.
RSS
יש לך סקופ? שלח אלינו
מיוחדים
בעל אתר לחץ כאן
רוצה לכתוב בצופר?
לחץ כאן כדי להוסיף כתבה לצופר
אתרים מומלצים
דרושים סוכני פרסום מקצוענים
 
דרוש מתכנת ASP.NET
 
חדשות
  אתר החדשות המוביל בציבור החרדי. כולל מבזקים עם תמונות.
אינדקס
 אינדקס ייחודי שאין כמותו בכל הרשת.
שימושון
 זהירות!!! סכנה!!! אם תכנס לשימושון הזה, הוא יהפוך להיות דף הבית שלך, משום שלא תרצה לוותר על דבר כזה מיוחד.
מורי דרך
 כאן תוכל למצוא את טובי מורי הדרך, מדריכי הטיולים המורשים על ידי משרד התיירות. כל המידע המופיע באתר הינו בשותפות עם אגודת מורי הדרך.
מלונות
 מלונות קסומים, החוויה שתמיד חיפשת. מי שנכנס לכאן נהנה.
בתי מלון
 בתי המלון המפנקים שתמיד חלמת להגיע אליהם.
מסלולי טיולים
 אתר עם למעלה מ1000 מסלולי טיולים בכל הארץ.
צימרים בצפון
 אנו מזמינים אתכם לחופשה רומנטית קסומה. אנחנו מאמינים שלכל אחד מגיע לנפוש ולהתפנק... ולא רק פעם בשנה...
צימרים
 בואו לחופשה מדהימה שלא תישכח. באווירה קסומה ורוגעת - המקום האידיאלי להירגע, להתפנק ולהתחדש.
צימרים
 בין בוסתנים ובתי אבן עתיקים, בינות לפרחים המלבלבים, תמצאו בית עתיק וקסום. בחצר תמצאו שקט ושלווה, פרטיות ונוף מדהים.
טיולים
 טיולים . מסלולי טיול . מסלולי טיולים . צימר . צימרים . קברי צדיקים . מקומות קדושים .
אטרקציות לילדים
 האטרקציות שמופיעות כאן מתאימות במיוחד לילדים. רוצה אטרקציות לילדים, כאן תמצא את מבוקשך.
אטרקציות
 האטרקציות האטרקטיביות שברשת האינטרנט. אטרקציות מכל הסוגים והמינים.
צימרים
 מחפש צימר טוב? יש לך ספיקות היכן הכי טוב למצוא כזה? הפיתרון נמצא כאן! נסה, היווכח ותהנה מאוד.
צימר
 מערכת מיוחדת לבחירת צימר החלומות שלך תוך פחות מדקה על ידי סינון מיוחד עם תגיות חיפוש.

מי אנחנו | לפרסום באתר | צור קשר | דרושים | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | הסכם שימוש באתר | מומלצים

צימרים | טיולים | בתי מלון | אטרקציות | אטרקציות לילדים | קברי צדיקים | טיולי גיפים | אטרקציות | אטרקציות לילדים | צימרים | שימושון | ביטוח רכב | Judaism | שיווק ופרסום באינטרנט | טיולי טרקטורונים | אינדקס | שימושון | אינדקס אתרים | מורה דרך | מורי דרך | טיולי יהודה