הדפס | הדפס ללא תמונות

יעקב יוסף - בקש סליחה
מאת:שמואל קופר
יום ראשון,22 בינואר ,2012
 
 


 
 


 
 


 
 


אנו לא עוסקים בדיני שמיים. אבל כאשר ניתן להבחין במה שנראה כגילוי השגחה אלוקית בבריאה - חובה עלינו לפרסם את הדבר. לא להתעלם כמו שעושים טובים רבים. ודאי לא להתחסד בצביעות כמו שעושים עתה רעים.


במשך שנים פרסמנו וחשפנו במאמרים רבים את העוול הנוראי שעולל יעקב ללום לציבור החרדים לדבר ה´. להצדקתו טען שעשה זאת במצוות רבו, יעקב יוסף. ביקשנו מן האחרון מספר פעמים להגיב על כך אבל הוא סירב אפילו לשוחח עמנו.


מכל מקום, הוא דיבר בהזדמנויות אחרות מדבריו התברר, שהוא אכן עומד ואפילו ממריץ את יואב ללום לעשות את העוולות החמורות נגד היהדות ונגד יהודים חרדים לדבר ה´.


זה כלל קבלת כספים מארגונים שוטמי ישראל, כמו "הקרן החדשה לישראל" - ש"צופר" חשף לראשונה את העובדה שהם אשר מממנים את יואב ללום. רדיפת החינוך היהודי. מתן יד לארגונים שונאי דת הפועלים במדינת "ישראל" נגד עם ישראל, כולל קווי מהדרין, שהמשך לכך אנו רואים בפוגרום הנערך כיום ביהודים, שבשוליים כבר פסק להיות וירטואלי והפך להיות אקטיבי ומאיים לשטוף בגל של אלימות ממש את כל ציבור היראים. שיתוף פעולה עם בית המשפט העליון בניסיון לפגוע ביסודות הצניעות של החינוך היהודי ולהזנות, ח"ו, את בנותינו. ועוד כהנה וכהנה מעללים מסמרי שיער.


כל זאת עשה ועושה יואב ללום לא רק תוך שימוש בשמו של יעקב יוסף, אלא, לפי הממצאים בשטח, בעידודו הפעיל של האחרון.


איננו יודעים למה פוגעת מידת הדין במישהו כאשר הדבר ח"ו קורה. אנו כן יודעים, שיש השגחה פרטית על כל יהודי. זהו אחד מעיקרי היהדות כפי שניסח הרמב"ם, ומי שכופר בהן מוציא עצמו מכלל ישראל. לכן עלינו לנסות לבחון, באם מתאפשר הדבר, האם ייתכן קשר בין דברים שמתרחשים לנגד עינינו ובין ההשגחה העליונה.


בין אם במקרה דנן יש קשר או אין קשר, דבר אחד ברור. חטאים גדולים חטא יעקב יוסף נגד עם ישראל. לא בצנעא. בפרהסיא. חילל שם שמיים ופגע בדברים המקודשים ביותר של היהדות תוך שהוא משתף פעולה עם שונאי ישראל.


בין אם יעזור לו הדבר בזה או רק בבא - עליו לבקש סליחה ממי שפגע. ספציפית, בהורי עמנואל היקרים שגרם לשליחתם לכלא. בילדות ישראל הכשרות והצנועות של עמנואל שכדי להסירן מדרך הישר שיתף פעולה עם בית המשפט העליון ועם ארגונים שוטמי ישראל. ועליו לבקש סליחה מכלל ישראל על חילול השם הגדול ועל רדיפת היהדות לה נתן את ידו.


בין אם ירחמו עליו משמיים בזה בעקבות בקשת הסליחה או לא - עליו לעשות זאת. כי העולם הזה הוא רק פרוזדור לעולם הבא. למען סיכוי כלשהוא בזה וכדי לא להפסיד את הבא - עליו לבקש סליחה.

"לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה".

בתמונה: ילדות עמנואל בוכות כאשר אבותיהם נשלחים לכלא בעקבות מעלליהם של יואב ללום ויעקב יוסף

 

ראה מאמרינו ב"צופר" בעניין זה:

יעקב יוסף וללום מול ילדות עמנואל

ללום מבקש תרומות

הרב יעקב יוסף – האם אישרת לקחת כסף מהקרן החדשה לישראל?

"ללום מנוול ובזוי מפיץ שקרים"

חשיפה: "הקרן החדשה לישראל" מממנת את יואב ללום

יואב ללום - רודף החינוך החרדי

 

מסמך: הופרך כזב של ללום בנוגע ל"קרן לידידות"

 

וידיאו: זכור את אשר עשה לך ללום

 

צילומים: יום א´ הגדול

 

עו"ד אביעד הכהן וללום – הלך הזרזיר אצל העורב

ללומית

 

לחיצת יד ל"מוייסר"

 

כבוד לרשעים

 

האדמו"ר יחליט: בית ספר פרטי או עזיבת עמנואל

 

סרטון התעמולה האנטישמי על עמנואל הורד מ"יוטיוב"

 

תחקיר: מי ערך את סרטון התעמולה המשווה את תושבי עמנואל לנאצים?

וידיאו: תעמולה אנטישמית של ללום נגד החרדים

 

הרב יעקב יוסף: הרבי מחב"ד הוא המשיח

 

העליון רוצה להזנות את בנותינו

 

ניצחון!

 

סחיטה ואיומים בעמנואל?

 

תחקיר: האמת על בית יעקב בעמנואל

 

בודק חיצוני: "אין אפליה עדתית בעמנואל"

 

תחקיר: מי חיבל ברכבו של גדסי מעמנואל

 

הפגנה נגד קווי מהדרין

 

"מוסר"

 

מה הקשר בין "אחותי", יואב ללום והחמאס?

 

"קולך" – עמותה אנטי יהודית

 

מדוע החרדים לא מקיאים אותו מקרבם?

 

יואב ללום ממשיך לרדוף את החינוך החרדי

 

בג"ץ הוציא צע"ת בגין "אפליה" בין אשכנזים וספרדים בבית יעקב

 

בושה

 
דוא"ל לכתב:
שמואל