הדפס | הדפס ללא תמונות

יעקב יוסף - רודף החינוך התורני
מאת:שמואל קופר
יום ראשון,13 ביוני ,2010
 
 


 
 


 
 


 
 


ביום ו´, כ"ב בסיוון ה´תש"ע, התפרסמה קריאת קודש מפי כל גדולי ישראל, לסייע להורים בעמנואל נגד הלוחמים נגדם.

פרסמנו זאת ב"צופר" תחת הכותרת: "גדולי התורה בעימות חזיתי מול בג"צ", אבל בגוף הכתבה הסברנו את מטרתם העיקרית:

"להעביר מסר לרב יעקב יוסף ולשותפו , יואב ללום (שטען בעזות פנים שאין הוא פועל נגד דעת תורה) ולכל המגבים אותם בשתיקה - שכל גדולי התורה מתנגדים לדרכם של המתחזים ל"חרדים" דוגמתם, ואין הם יכולים מעתה להציג עצמם כחלק מציבור החרדים לדבר ה´".

ביום 19.4.10, פרסמנו כתבה תחת הכותרת: "הרב יעקב יוסף – האם אישרת לקחת כסף מהקרן החדשה לישראל?"

חזרנו על החשיפה ב"צופר" – מתוך עיון שעשינו במסמכי העמותה "נוער כהלכה" – על כך ש"הקרן החדשה לישראל" מממנת את מסע רדיפת הדת שעורך ללום, והוספנו:

"ואלה הדברים שצוטטו מפי ללום במדיה, בתגובה לחשיפת המסמך האמור, על התמיכה הכספית שהוא מקבל מן "הקרן החדשה לישראל":

"הרב יעקב יוסף שליט"א אישר לקבל מהם את התקצוב לפעילות העמותה" ("נוער כהלכה" באמצעותה מנהל ללום את מאבקו)".

כתבנו עוד:

"עמותת "נוער כהלכה" שהוקמה ע"י יואב ללום ואשתו גלית, רשומה כבר מתאריך 10.2.02. כל שנות קיומה לא נרשמה שום פעולה של עמותה זו. עד יולי 2008 אין שום תיעוד לפעילות בעמותה שהקימו. רק ביום 6.7.08 כותבת רו"ח אסתר מרכוס "דו"ח כספי ליום 31.12.2007", שהתקבל במשרד המשפטים, רשם העמותות, מאוחר יותר, בו מצוין שלבד מ"חלוקת מזון לנזקקים" לא היו שום פעילויות בעמותה בשנת 2007.

תאריך קבלת הדו"ח חופפת לתחילת פעילותו של ללום עם הבג"צ נגד החינוך התורני. ביום 16.7.08 פרסמנו ב"צופר" כתבה תחת הכותרת: "יואב ללום - רודף החינוך החרדי" בה תיארנו את אישיותו המפוקפקת בלשון המעטה של מי שפתח במערכה נגד החינוך התורני, בעקבות בג"צ בג"ץ  1067/08 שהוגש ביום 14.7.08 ע"י ללום והעמותה שלו נגד המועצה המקומית עמנואל ומרכז החינוך העצמאי, עליו דיווחנו ב"צופר" באותו יום תחת הכותרת: "בג"ץ הוציא צע"ת בגין ´אפליה´ בין אשכנזים וספרדים בבית יעקב".


מתברר מן המסמך שחשפנו בכתבה האמורה, על מימון בסך 111,289 שקלים בשנת 2008 ל"נוער כהלכה" – שנוצר קשר בין ללום וראשי "הקרן החדשה לישראל" לפיו האחרונים יתנו לו כסף כדי שילחם עבורם את מלחמתם בתורת ישראל.


העמותה שהקים ללום ולא עשתה דבר עד אז, היא אפוא למעשה כלי שכל מהותו לפעול למען מטרות "הקרן החדשה לישראל"."


והוספנו:


"עתה, מובנת היטב ידיעה שהתפרסמה ב-ynet ביום 30.10.06. מדווח בה על הקשר בין ללום והרב יעקב יוסף. האחרון מצוטט מראיון שנתן יום קודם לכן ב"קול האמת" שבו קרא לשתף פעולה עם החילונים במאבק נגד התורה:

"אני פוסק בזאת שאין שום מניעה לפנות...לערכאות משפטיות", הוא מצוטט כאומר. והכתבת מסבירה את הדברים: "הרב יוסף דיבר בעקבות פעילותה של עמותת ´נוער כהלכה´ שהוקמה...לטפל...באפליית בנות ממוצא מזרחי בסמינרים ובבתי הספר של החינוך העצמאי".


"הצעד הראשון שאותו יזמה העמותה הוא הקמת גוף שבראשו עומדים רבנים שיתמכו בתהליך. אחד מהם הוא הרב יוסף. שאר הרבנים ביקשו לתמוך אנונימית ביוזמה בשל רגישות הנושא", כותבת ענת סלע מ-ynet.


מעובדות אלו עולה החשד הכבד והממשי  שללום שיתף פעולה כבר בשנת 2006 עם הרב יעקב יוסף, בתכניותיו לערב את הבג"צ נגד החינוך התורני. בהמשך נוצר הקשר בין ללום עם "הקרן החדשה לישראל", שנתנה לו כסף כדי לנהל פעילות המשתלבת היטב באידיאולוגיה האנטי יהודית שלה".


לנוכח המאבק החזיתי שמנהל יואב ללום בציפור נפשה של היהדות, החינוך התורני, דומה שהגיע הזמן להסיר את הכפפות ולהסיר מן הח"כ לשעבר את התואר "רב" בו הכתרנו עד כה מתוך כבוד ונימוס את מי שרק בגיבויו מסוגל ללום לנהל מאבק כזה בציבור החרדים לדבר ה´, עד שכל גדולי ישראל נאלצו לצאת בקריאה קדושה נגדו.


לא רק בעניין של ללום מפגין יעקב יוסף התנהגות תמהונית כאשר הוא יוצא – מתוך מניעים ששייכים לתחום רפואת הנפש ולא לפובליציסטיקה – נגד כל ציבור החרדים לדבר ה´ ורודף את החינוך התורני תוך פנייה לבג"צ וקבלת מימון מאויבי ישראל מושבעים כמו "הקרן החדשה לישראל". זה עדיין לא הכל.


סימנים לחוסר איזון, גילה גם ב"פסק דין" עליו חתם, ועליו דיווחנו בכתבה ב"צופר" תחת הכותרת: "הרב יעקב יוסף: הרבי מחב"ד הוא המשיח". כתבנו שם, בין היתר:


"הרב יעקב יוסף התפרסם בימים האחרונים, כמי שרודף החינוך התורני, יואב ללום, תולה בו את ההיתר לקחת כספים מאויבי ישראל, "הקרן החדשה לישראל", כדי להילחם בחינוך התורני, במסווה של "אפליה עדתית". ציטטנו מ"פסק דין" שהוא חתום עליו, ותמציתו:

 

"אנו פוסקים בזה שהרבי מליובאוויטש נביא (וכבר נתקיימו דברים שניבא), והוא המלך המשיח, וע"כ מחוייבים אנו לשמוע בקולו בכל אשר יאמר, ויתגלה אלינו מיד ממש".


אבל זה עדיין לא הכל. ידוע לכל שיעקב יוסף מתחבר עם גורמי ימין קיצוניים, ההופכים את תורת ישראל מסווה ללאומנות שאין דבר בינה ובין התורה. איך זה מתיישב גם עם התחברותו לגורמי שמאל קיצוניים – על זה שוב צריכים לתת מענה מי שאמונים על תורת ריפוי הנפש.

למשל, אחד ממטורפי הימין, הזוי עליו כתבנו ב"צופר" ביום 14.9.2008, תחת הכותרת: " ´הרב´ איציק שפירא – ממנהיגי נוער הגבעות" . דיווחנו שם על:


"חילול שבת המוני שערכו מתנחלים מיצהר, כאשר יצאו לנקום בכפר פלסטיני סמוך ממנו הגיע ערבי להיאחזות שלהבת הסמוכה ליצהר, הצית בית ודקר ילד בן 9.


דובר הישוב יצהר, יגאל אמיתי, אמר לכתבנו שמי שנתן את ההוראה לחלל את השבת היה "הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת ´עוד יוסף חי´," וכי"הוא עצמו ירד עם שאר מחללי השבת".


מבדיקה קצרה שערכנו, עולה שמדובר באדם קיצוני ומסוכן, תלמידו של אחד הקרוי הרב יצחק גינזבורג, המקובל בחוגים מסוימים כמקובל.


שני האישים הללו הם חסידי חב"ד, אנשים פעילים בקרב  "נוער הגבעות" ועומדים בראש פעילות המודרכת ע"י אידיאולוגיה משיחית, המטיפה לפעילות הרת אסון המיועדת להביא להתלקחות האזור כולו ולסיכון חיי היהודים בארץ ישראל, רח"ל".


אותו יצחק שפירא, כתב ספר בשם "תורת המלך" ובו הוא מביא לדיון ציבורי גלוי את מה שהוא חושב שהוא מבין מתוך הלכות הקשורות לדיני נפשות, ועיקרו: "מתי מותר להרוג גויים".

בהקשר זה, נצטט מאן דהוא:

"זכורני, שפעם מישהו (אולי מחב"ד) הלך והוציא קטע מ´אבי עזרי´ שבהם הוא דן על דברי המנחת חינוך שאפשר להרוג גוי שעובר על אחת משבע מצוות בני נח, אף בלי דיון בבית דין, ופרסם את זה בתקשורת. מחבר הספר זעק אז ברבים באחת מדרשותיו שמי שעשה זאת הוא ´מוסר´ ו´רודף´ גם יחד. כמדומני שאפשר לומר כן על מחברי ספר זה, שחיברו ספר שלם ("תורת מלך" של יצחק שפירא – נ.ו.) על נושאים שאסור לדון בהם בפרהסיא כלפי אומות העולם, תוך הבאת חלקי דברים ובלי להבין את ההקשר המלא".

נחשו מי נתן הסכמה לספר זה? נכון: יעקב יוסף. מי שבגיבויו  הפך  יואב ללום ל"רודף" ציבור החרדים לדבר ה´ - נותן הסכמות לספר שבו מסבירים בפומבי מיהו "רודף"...

הכלל העולה מכל הדברים הללו – יעקב יוסף הוא רב כמו שיצחק שפירא הוא רב: "רבו" של "הרב" יואב ללום.

נחזור לתחילת דברינו. כל גדולי ישראל פרסמו קריאת קודש שעיקרה: לסייע להורי עמנואל במאבק שמנהלים נגדם יעקב יוסף ויואב ללום.

אנחנו את שלנו עשינו כאן.

 

דוא"ל לכתב:

 

שמואל